Färdskrivare

Alla nyttofordon över 3,5 ton har färdskrivare som måste besiktigas med två års intervall. Automekano är ackrediterade av SWEDAC för att arbeta med färdskrivare och vi jobbar i hela regionen. Detta innebär att vår verkstad håller en hög standard och att våra medarbetare har den utbildning som krävs för att utföra arbetet.

Vi ombesörjer reparation av äldre färdskrivare och byter ut digitala färdskrivare.

De märken vi arbetar med är Stoneridge och VDO Kinsle – vilka är ledande på marknaden

Välkommen att slå en signal när du behöver besiktiga, reparera eller byta din färdskrivare.

Tel: 0418-295 75